1. Stypendia motywacyjne – konkurs 6

  Dodany przez
  /
  Informujemy, że z dniem 2 marca 2015 r. rozpoczyna się nabór wniosków o przyznanie stypendium motywacyjnego w semestrze 6 w r. akad. 2014/15 dla studentów/studentek III roku kierunku Technologia chemiczna w ramach projektu „Technolog Chemiczny – Inżynier Przeszłości”. Wnioski można składać u Asystenta ds.administracyjnych i ewaluacji projektu, mgr Iwony Kochan...
 2. Wizyta studyjna – elektrownia jądrowa Temelin

  Dodany przez
  /
  UWAGA!!! STUDENCI III ROKU KIERUNKU TECHNOLOGIA CHEMICZNA W dniach 28-30 marca 2015 (sobota-poniedziałek) organizowana jest w ramach projektu „Technolog Chemiczny – Inżynier Przyszłości” wizyta studyjna w elektrowni jądrowej w Temelinie, Republika Czeska. Wyjazd sprzed budynku głównego o godz. 6.00 (zbiórka 5.45). Zapisy osobiście w dniu: poniedziałek 2.03.2015 r. na wykładach...
 3. Certyfikaty za uczestnictwo w kursie ChemCAD

  Dodany przez
  /
  Wszystkich uczestników kursu komputerowego ChemCAD informujemy, że dostępne certyfikaty ukończenia kursu. Certyfikaty można odebrać u Asystenta Kierownika ds. administracyjnych i ewaluacji projektu p. Iwony Kochan p. 36. w dniach 19 – 20 lutego 2015 r. godz. 10:00 – 12:00.  Przy odbiorze certyfikatu należy złożyć niżej zamieszczoną ankietę. Ankieta
 4. Certyfikaty z kursu „Przedsiębiorczość”

  Dodany przez
  /
  Informujemy wszystkie osoby, które jeszcze nie odebrały certyfikatu z uczestnictwa w kursie Przedsiębiorczości, że w/w certyfikaty będą wydawane w dniach 19 – 20 lutego 2015 r. godz. 10:00 – 12:00 u Pani Iwony Kochan, pok. 36.  Przy odbiorze certyfikatu należy złożyć niżej zamieszczoną ankietę. Ankieta
 5. Warsztaty „Nowoczesne techniki laboratoryjne”

  Dodany przez
  /
  Wszystkie osoby biorące udział w warsztatach „Nowoczesne techniki laboratoryjne – prezentacja aparatury badawczej i laboratoryjnej”, które odbyły się w dniu 3 grudnia br., proszone są o złożenie ankiet z udziału w warsztatach. Ankiety należy złożyć u asystenta Kierownika Projektu Pani Iwony Kochan, pok. 36 w terminie do dnia 12 grudnia...

Pozostałe projekty na kierunki zamawiane realizowane na WIiTCh: