1. Ranking kursu ChemCAD

  Dodany przez
  /
  Informujemy, że dostępna jest lista zakwalifikowanych do udziału w kursie ChemCAD w semestrze zimowym r. akad. 2014/15. Zgodnie z Regulaminem spośród złożonych wniosków zakwalifikowano 15 osób. Pozostałe osoby spełniające kryteria określone w Regulaminie utworzyły listę rezerwową. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w kursie, na zajęcia zostaną zakwalifikowane kolejno osoby ujęte...
 2. Stypendia motywacyjne – konkurs 5

  Dodany przez
  /
  Informujemy, że dostępna jest wstępna lista rankingowa stypendiów motywacyjnych na semestr 5 r. akad. 2014/2015. Spośród złożonych wniosków do otrzymania stypendium zakwalifikowało się 51 osób. Odwołania można składać u asystenta ds. administracyjnych i ewaluacji projektu p.Iwony Kochan (pok.11a) w terminie do dnia 21.10.2014 r.
 3. Kurs ChemCAD

  Dodany przez
  /
  Informujemy, że trwają zapisy na kurs ChemCAD Zapisy w dniu: 20.10.2014 r. 10:00-13:00 sala 517A Należy przynieść wypełnioną kartę zgłoszenia ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA Dokumenty do pobrania: - Zgłoszenie udziału w kursie ChemCAD - Regulamin konkursu do wyłonienia uczestników/uczestniczek kursu ChemCAD - Terminy kursu  
 4. Stypendia motywacyjne – konkurs 5

  Dodany przez
  /
  Informujemy, że z dniem 9 października 2014 r. rozpoczyna się nabór wniosków o przyznanie stypendium motywacyjnego w semestrze 5 w r. akad. 2014/15 dla studentów/studentek III roku kierunku Technologia chemiczna w ramach projektu „Technolog Chemiczny – Inżynier Przeszłości”. Wnioski można składać u Asystenta ds.administracyjnych i ewaluacji projektu, mgr Iwony Kochan...
 5. Wizyta studyjna: Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji; Warszawa

  Dodany przez
  /
  W dniu 29.10.2014 r. (środa) organizowana jest wizyta studyjna w Centralnym Laboratorium Kryminalistycznym Policji z siedzibą w Warszawie dla Członków Koła Naukowego z kierunku zamawianego Technolog Chemiczny – Inżynier Przyszłości. Opiekun wyjazdu: Joanna Kuc. Liczba miejsc: 22 (decyduje kolejność zgłoszeń). Godzina zbiórki zostanie podana w terminie późniejszym. Zapisów należy dokonywać...

Pozostałe projekty na kierunki zamawiane realizowane na WIiTCh: